Hlavní strana - CB Monitor - v'e o CB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expedice Mu'ketýr

Lokátor 1:    Lokátor 2:      


Lokátory Česka - Vrch svatého Kříže (JO70FC)


 Vrch svatého Kříže (JO70FC) - Lokátory Česka - CB Monitor      Vrch svatého Kříže - známější spíše pod obecným pojmem Parukářka - najdete v Praze. Stojí nad Žižkovem poblíž Olšanských hřbitovů. Žižkováci toto místo označují přízviskem Na Křížku. Údajně tu kdysi bývalo popravčí místo, ale tuto nedoloženou informaci někteří historici popírají. Nyní tu stojí svérázná hospoda s výhledem na starou Prahu, s jakým se může chlubit málokterý lokál v hlavním městě. V okolí hospůdky i přilehlém parku je spousta laviček.
     Parukářka bývala v minulosti viničnou a zemědělskou usedlostí. Až do roku 1804 zvaná Hejtmanovská. Poté usedlost koupil parukář Jan Hrabánek. V roce 1825 zde francouzští podnikatelé Sellier a Bellot zavedli výrobu střelných zápalek. Nejprve se zde vyráběly zápalky pro lovecké náboje, později pro náboje vojenské. Od roku 1827 továrna zvaná Kapslovna vyráběla zapalovadla z bílého střelného prachu. Byl to tovární objekt s několika domky, které byly od sebe z bezpečnostních důvodů odděleny silnou zdí. Poslední zbytky této zdi můžete pozorovat asi 100 metrů odsud při cestě do kopce. Vyrábělo se zde až 60 milionů zápalek ročně zejména pro Rakousko a dále pro export do USA, Anglie, Brazílie a východní Indie. Pracovalo zde asi sto zaměstnanců, děvčata ve věku 12 až 14 let třídila kapsle. Celá výroba byla velmi nebezpečná, v roce 1832 utrpěl Bellot vážné poranění při explozi třaskaviny, kdy mu skla z brýlí poškodila oči. Pro větší bezpečnost výroby pak nechal přistavět domy na přípravu třaskavé směsi. V roce 1872 ale došlo k velkému výbuchu, kdy bylo usmrceno 14 lidí a řada jich byla vážně popálena. Trpkou ironií osudu to byly právě Bellotovy náboje, které v pruských flintách způsobily porážku rakouského vojska v bitvě u Hradce Králové roku 1866. Ve třicátých letech 19. století pracovalo v žižkovské kapslovně již přes tisíc dělníků. Dalšímu rozkvětu továrny však zabránilo její špatné umístění. V době založení ležela Parukářka daleko za branami města, ale později stavební rozvoj Žižkova přivedl obytné domy až do samé blízkosti kapslovny. Proto byla roku 1936 výroba přestěhována do Vlašimi.
     Pod Vrchem sv. Kříže byly také vybudovány v letech 1950 - 1955 podzemní stavby jako protiatomové kryty Vrch svatého Kříže (JO70FC) - mapa - Lokátory Česka - CB Monitor s kapacitou asi 2500 osob (pro porovnání: pražské metro je v současné době schopno pojmout asi 300 tisíc obyvatel). Systém štol napojený na Ochranný systém metra má pět vstupů z různých světových stran kopce a dvě věže, které zajišťují větrání a mohou sloužit jako nouzové vstupy. Kryt je také vybaven vlastním zdrojem elektrického proudu a vodní nádrží. V současné době slouží jako sklady. Dále zde mají České radiokomunikace nouzové vysílací studio, které bylo prý použito v roce 1968.
     Jak se tam dostat? Buď tramvají nebo autobusem MHD na Olšanské náměstí, odtud pěšky přes křižovatku a vystoupáte pár schodů nebo autem, které zaparkujete taktéž v okolí Olšanského náměstí. Ovšem najít volné parkovací místo není snadné a se zavedením placených zón stání (označených modrým pruhem) to bude ještě horší. V zaparkovaném voze nenechávejte žádné věci, dost pravděpodobně byste je po návratu k vozu mohli postrádat.


 Vrch svatého Kříže (JO70FC) - Lokátory Česka - CB Monitor

 Vrch svatého Kříže (JO70FC) - Lokátory Česka - CB Monitor

 Vrch svatého Kříže (JO70FC) - Lokátory Česka - CB Monitor
            OK1SB            
©2019 CBMonitor.cz
CB Monitor neodpovídá za škody způsobené použitím zde zveřejněných návodů na jakoukoliv úpravu radiostanic.