Hlavní strana - CB Monitor - v'e o CB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expedice Mu'ketýr

Lokátor 1:    Lokátor 2:      


Lokátory Česka - Přimda (JN69IQ)


Přimda (JN69IQ) - Lokátory Česka - CB Monitor      Kopec Přimda se nachází u obce Přimda mezi Tachovem a Bělou nad Radbuzou. Na jeho vrcholu se nachází stejnojmený hrad, který je považován za druhou nejstarší stavbu kamenného hradu v Čechách. Hrad byl vystavěn kolem roku 1112 neznámým falckým nebo franckým šlechticem. Za vlády Lucemburků při finanční tísni došlo k prvním zástavám hradu. V roce 1429 získávají zástavu hradu Švamberkové, kteří ji vlastní až do roku 1592. Za nich význam hradu pomalu upadá a pustne. Na konci 16. století je přimdské panství rozprodáno a hrad se mění ve zříceninu. Zřícenina hradu Přimda byla vyhlášena kulturní památkou. Nedaleko Málkova (ve směru z Přimdy na Novou Ves) se nachází opuštěný a polorozpadlý kostel svaté Apoleny.
     K hradu Přimda se váže následující pověst: V lesích opodál opuštěného hradu konal se opět velký lov. Tentokráte zavítal v ty osamělé končiny, v nichž žila přečetná zvěř, nikým nepronásledována a nelovena, český kníže Oldřich. Jelen, který prchal před knížetem, zavedl ho do lesních hlubin, z nichž kníže nemohl najít žádný východ. Konečně uzřel horu a na jejím temeni roubené hradby. Podivil se nemálo, kdo si v těchto končinách, patřících k jeho zemi, bez knížecího svolení vystavěl hrad. Puzen zvědavostí, prodral se k hradu a s podivením se naň zahleděl. Břečťan a mech halily hradby jako zelený šat, sesuté příkopy byly zarostlé křovinami, v zahradě kvetly šípky. Kníže si prosekal mečem cestu pod hradby, a vida, že se zvedací most, vedoucí do hradu, rozpadl a zřítil, vystoupil po ostrvi na hradby. Spustil se do nádvoří, zamířil ke dveřím paláce. Zabušil na ně, zavolal, aby mu přišli otevříti. Jen temný odraz jeho slov byl mu odpovědí. I poznal kníže, že našel opuštěný hrad. Sestoupil do zatuchlých sklepů, jejichž zdi pokryla zelená plíseň, našel tu množství potravin i četná roucha. Vše bylo zničeno plísní a podlehlo zkáze. Jen víno, uložené tu v sudech, přibralo lety na chuti. Nalito v pohár, jejž žíznivý kníže vznesl k svým ústům, šumělo a perlilo se. Odpočinuv si, odešel kníže z hradu tím směrem, kde se ozýval hlahol loveckých rohů, a šťastně se dostal ke své družině. Zavedl ji na hrad, dopřál jí pohodovati ze starého vína, uloženého ve sklepení. Hrad daroval svému dvořanu jménem Přím, aby držel na českých hranicích stráž proti nezvaným hostům ze sousední říše. I usídlil se Přím na opuštěném hradě, přestavěl jej a podle svého jména nazval jej Přimda.
     Pro motoristy bude asi nejjednodušší jet po dálnici D5 a sjet na exitu 136 nebo 145. Nejbližší vlak staví v Třemešné pod Přimdou a odtud je to do Přimdy asi 6 km.


Přimda (JN69IQ) - Lokátory Česka - CB Monitor

Přimda (JN69IQ) - Lokátory Česka - CB Monitor

Přimda (JN69IQ) - Lokátory Česka - CB Monitor

Přimda (JN69IQ) - Lokátory Česka - CB Monitor

Přimda (JN69IQ) - Lokátory Česka - CB Monitor

Přimda (JN69IQ) - Lokátory Česka - CB Monitor

Svatá Apolena (JN69IQ) - Lokátory Česka - CB Monitor

Svatá Apolena (JN69IQ) - Lokátory Česka - CB Monitor

Svatá Apolena (JN69IQ) - Lokátory Česka - CB Monitor

Svatá Apolena (JN69IQ) - Lokátory Česka - CB Monitor

Svatá Apolena (JN69IQ) - Lokátory Česka - CB Monitor

Svatá Apolena (JN69IQ) - Lokátory Česka - CB Monitor

Svatá Apolena (JN69IQ) - Lokátory Česka - CB Monitor

Svatá Apolena (JN69IQ) - Lokátory Česka - CB Monitor
            OK1SB            
©2019 CBMonitor.cz
CB Monitor neodpovídá za škody způsobené použitím zde zveřejněných návodů na jakoukoliv úpravu radiostanic.